Hãy để con trẻ đến

CHUA-GIESU-VOI-TRE-EM.jpg

Chính chúng ta đã biết thật tuyệt vời như thể nào khi nhận được ơn cứu rỗi, và thật sự đổi đời từ khi đến với Chúa Jê-sus. Vì ai gặp được Chúa Jê-sus thì đều được cứu giúp. Ai tin nhận Chúa thì đời sống được bình an, đổi mới, và đi lên. Ai sống làm theo Lời Chúa thì dần dần tâm tỉnh tư cách con người càng được nên tốt lành hơn. Đời sống tin kính cũng đi với Đức Chúa Trời thật sự mới là cuộc sống phước hạnh và sung mãn, đáng để mà sống.

Đến với Chúa Jê-sus khi đã là người lớn, chúng ta cứ tiếc là minh đến với Chúa muộn quá. Vậy chúng ta tìm mọi cách đưa con cái mình đến Hội thánh thờ phượng Chúa, chú tâm làm sao cho chúng có được đức tin, để hiểu và đi theo con đường chân lý và sự sống của Chúa Jê-sus, được đầy ơn phước ngay từ sớm.

Chúng ta hiểu rằng, khi cứu được một người lớn, thì chúng ta cứu được một linh hồn. Còn khi cứu được một đứa trẻ, chúng ta còn cứu được cả cuộc đời của nó nữa. Đoạn Kinh thánh sau đây cho chúng ta thấy tấm lòng của Chúa Jê-sus luôn muốn tiếp nhận và chúc phước cho những con trẻ. và Ngài sẽ giận những ai cản trở không cho các cháu đến với Ngài...
Mác 10:13-16
13 Người ta đem những con trẻ đến cùng Ngài, đặng Ngài rờ chúng nó; nhưng môn-đồ trách những kẻ đem đến.
14 Đức Chúa Jêsus thấy vậy, bèn giận mà phân cùng môn-đồ rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó; vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy.
15 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì chẳng được vào đó bao giờ.
16 Ngài lại bồng những đứa trẻ ấy, đặt tay trên chúng nó mà chúc phước cho.
Hãy để con trẻ đến với Chúa Jê-sus. Đừng cản trở chúng nó, đừng làm Chúa giận, vì Ngài đã sẵn lòng dành nước Đức Chúa Trời và tương lai phước hạnh để ban cho con cái chúng ta. Đừng lần chần, đừng chậm đưa con đến với Chúa để sớm được ơn phước, đừng quan niệm sai lầm rằng con trẻ thì chưa hiểu biết gì. Có thể các môn đồ cũng nghĩ như vậy, cản trẻ em không đến quấy rầy Chúa, và đã bị Ngài quở trách. Hãy xem, Chúa Jê-sus đã phải nhấn mạnh ở đây, chính đưc tin con trẻ mới để vào được nước Đức Chúa Trời. Chính chúng ta cần phải hạ mình xuống. học lại kiểu đức tin con trẻ, vậy thì tại sao lại đợi đến khi con mình lớn mới đưa đến Với Hội thánh thờ phượng Chua và học lời Chúa??? Hãy tận dụng thời giờ, dạy Con từ thuở còn thơ, dạy đức tin và lòng  tin kinh Đức Chúa Trời, day thờ phượng, dạy cầu nguyện, dạy sống và làm theo Lời Chúa...
Châm Ngôn 22:6 Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo. Để khi trở về già, nó cũng không lìa khỏi đó.
Như vậy, con cái chúng ta càng được đến với Chúa sớm thì càng dễ tiếp nhận và thiết lập nền tảng đức tin vững chắc cho cuộc đời sau này, theo đường lối chân lý của Đức Chúa Trời. Khi đó trong đời chúng nó còn có thể có ơn phước lớn hơn, đi xa hơn và đạt những điều tốt đẹp nhiều hơn nữa.
Thi thiên 12 7:3-4 
3 Kìa, con-cái là cơ-nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông-trái của tử-cung là phần thưởng.
4 Con trai sanh trong buổi đang-thì, Khác nào mũi tên nơi tay dũng-sĩ. Hãy trở nên như con trẻ, có đồng một tâm tình khiêm nhường và lòng tin đơn sơ như thế. Hãy tôn trọng và quí giá con người, dù đang còn trong hình thể một đứa trẻ thơ. Hãy nhớ lại khi còn là con trẻ, mình còn thiếu thốn và cần được sự chăm sóc, quan tâm. dạy để cả về kiến thức và tri thức đạo đức như thể nào. Và những kỷ niệm yêu thương với cha mẹ cùng đi dự lễ hội. có thể cùng đi suốt cả cuộc đời...
Hôm nay Hội thành chúng ta có buổi nhóm đặc biệt, nhân dịp Trung thu ngày Tết của trẻ em. Chúng ta muốn tổ chức những buổi lễ như thế này sẽ thành một kỷ niệm thật đẹp cho các cháu được đến gần và quen với quyền năng yêu thương của Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo dựng nên tất cả chúng ta. Đây là một dịp tiện để con cái chúng ta được đến trong nhà Đức Chúa Trời, được cùng cha mẹ ca ngợi tôn vinh Chúa. Cùng con cái minh, chúng ta thờ phượng Chúa, cầu nguyện, dâng hiến lòng mình cho Đăng Chí cao, là chúng ta dạy con cái chúng ta biết tin kinh và vững bước con đường sự sống.
Và thật tuyệt vời khi thấy con cái chúng ta dân vùng bước đi theo Chúa!
Êsai 54:13 Tất cả con cái ngươi sẽ được Đức Giê-hô-va dạy dỗ, Và chúng sẽ được bình an vô cùng.
Vi vậy, chúng ta tìm mọi dịp mọi cách để đưa con cái minh đến với Hội thánh Chúa. Chúa đã chọn chó ở giữa Hội thánh. đi lại giữa dân sự của Ngài. Chính ở đây có sự hiện diện của Đức Chúa Trời. có quyền năng yêu thương của Ngài hành động và đáp lời cho những lời cầu nguyện của chúng ta. Chính ở đây. cũng có những người được Chúa ban ơn, xức đầu. đặt vào chức vụ dạy dỗ lời và chăm sóc linh hồn mọi người.
Hội thành như là trường học tâm linh của mọi người. và của con cái chúng ta. Nếu chúng ta quan tâm đưa con đi học kiến thức trong xã hội, thì cũng cần quan tâm đưa con đi Hội thành để học tri thức về Đức Chúa Trời và lối sống đạo sao cho được ơn của Ngài. Tâm điểm của Trung thu là vẻ đẹp của mặt trăng tròn. tỏa sáng giữa bầu trời đêm mùa thu. Suy ngẫm về điều này, tôi thấy được sự dạy dỗ. Vi thật ra mặt trăng không phải là nguồn sáng. Nó chỉ phản chiếu lại ánh sáng của mặt trời, đang bị khuất không thấy được ban đêm.
Có điều gì đó giống như cơ-đốc nhân chúng ta. Khi Chúa Jê-sus kêu gọi chúng ta là sự sáng cho thế gian, và muối của đất. thì đó là chúng ta phản chiếu lại sự sáng của Đức Chúa Trời. VÌ Ngài đang ở trong tâm linh mỗi người con Chúa, đã tin nhận Chúa Jè-sus làm Cứu Chúa của đời sống mình. Và chúng ra phản chiếu bằng chính nếp sống tuân theo Lời Chúa.
Cho nên khi chúng ta dạy con mình không chỉ bằng cách đưa đến với Hội thánh. Chúng ta cần dạy con mình qua chính tấm gương của đời sống mình. Đó là khi mỗi cha mẹ sẽ làm gương sáng bằng đời sống tin kính, yêu thương, chân thực ngay ở nhà mình. Là khi cha mẹ cũng cầu nguyện với con cái, cũng khuyên bảo nhau áp dụng lời Chúa răn dạy trong mọi hoàn cảnh cuộc sống.
Cách dạy đức tin này thật quan trọng. vì thực tế hơn, gần gũi hơn. hiệu quả hơn.… Và chính việc biết chủ tâm dạy đạo Chúa cho con cái và người nhà mình sẽ khiến chúng ta được ơn phước đặc biệt của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy điều đó chính là bí quyết khiến Áp-ra-ham được ơn Chúa lựa chọn và ban phước cho dòng dõi hậu tự của ông.
Sáng thế ký 18:1 7-19 V81925
17 Đức Giê-hô-va phán rằng: Lẽ nào ta giấu Áp-ra-ham điều chỉ ta sẽ làm sao?
18 vì Áp-ra-ham chắc sẽ được trở nên một dân lớn và cường thạnh; các dân tộc trên thế gian đều sẽ nhớ người mà được phước.
19 Ta đã chọn người đặng người khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm các điều công bình và ngay thẳng: thế thì, Đức Giê-hô-va sẽ làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã hứa cùng Áp-ra-ham.
Áp-ra-ham được ơn của Đức Chúa Trời vì ông đã tin và quyết định đi theo Ngài. Chúng ta cũng có cùng một đức tin quý báu giống như ông, và Lời Chúa gọi chúng ta là dòng dõi đức tin, cùng được thừa hướng gia tài Lời hứa của Đức Chúa Trời. Vậy thì chúng ta cần phải kế tục đức tin đó, không cản trở mà tìm mọi cách đưa con cái mình đến với Chúa. dạy các con và cả nhà mình theo đạo Đức Chúa Trời. Như thế CHÚA sẽ làm cho ứng nghiệm mọi lời Ngài đã phán hứa, làm cho chúng ta và con cái chúngta trở nên lớn mạnh và ngày càng cường thịnh băng ơn quyền Ngài. Bạn cũng mong muốn điều đó chứ?! Amen!
MS Quốc Hùng

Hội thánh Tin lành Moskva. 10/2017
Tinlanh.Ru. Những hạt giống đức tin.

Video bài giảng trên Youtubehttps://www.youtube.com/watch?v=exUjbIvc4HM&feature=youtu.be

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru